MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق - هوش مصنوعي

تحقیق - هوش مصنوعي

 

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 30  "

فرمت فایل : word   "

 

 

فهرست مطالب :

 

 • معرفي :
 • سيستم هاي عامل

توانايي اجتماعي  ( Social abitity)

 • ويژگي ها

شاخص هاي تابعي

4- پياده سازي

2-4 اجراي ويژگي هاي برنامه به طور مستقيم

 5- تاييد (verifcation)

1-5 :روش هاي بديهي

معارفه در زبان چند عاملي 

عصر پيشرفت نرم افزاري

پايه هاي نماينده علمي مختلف

AI چيست

استفاده از مدل ها (طرح ها ) براي كنترل 

استفاده از راهنمايي هاي لازم در زمينة مدل ها و زبان هاي برنامه نويسي

طبقه بندي و تغيير دادن 

ايجاد تغييرات در برنامه ها و پيام هاي مربوطه

پيامهاي محيطي 

 

بخشی از  فایل  :

 

 • معرفي :

 برنامه هاي هوشمند مشتمل بر 99% علم كامپيوتري و 1% هوش مصنوعي است . هوش مصنوعي با بيش از 40 سال سابقه مورد بحث و انتقادات زيادي قرار گرفته است. شايد بتوان گفت كه مشكلترين و سخت ترين نوع بحث اين باشد كه ‌هوش مصنوعي نتوانسته است به وعده هاي خود عمل .

عموما يك برنامه هوش به عنوان يك سيستم مستقل تصميم گيرنده محسوب مي شود كه در محيط آن عمل قرار ميگيرد.

 • سيستم هاي عامل :

 منظور از سيستم عامل اين است كه از يك عامل به صورت انتزاعي استفاده شده است .

و سيستم هاي عامل ممكن است شامل يك كاربر باشد. منظور از سيستم عامل سيستمي است كه ، شامل موارد زير باشد:

استقلال داخلي (AUTONAMY) :

سيستم هاي عامل برخي از برنامه ها را خلاصه ميكنند و درباره چگونگي وضعيت بدون دخالت بشر يا سايرين تصميم گيري مي كنند.

فعاليت (Reactivity) :

 عامل ها در يك محيط واقع شده اند و قادر هستند به تغييراتي كه در آن رخ مي دهد پاسخ دهند.

فعاليت حرفه اي : ( Pro- activeness)

 سيستم هاي عامل به آساني در پاسخ به محيطشان عكس العمل نشان نمي دهند . آنها قادر هستند كه با حركت اوليه رفتار هدف گرايي را ارايه دهند.

توانايي اجتماعي : ( Social abitity)

سيستم هاي عامل با ديگر عامل ها ( برنامه و شايد انسانها) از طريق نوع زبان ارتباطي ،‌در ارتباط هستند و به عنوان نمونه آنها قادر هستند تا در فعاليت هاي اجتماعي (مثل حل مسئله يا مذاكره) جهت رسيدن به اهدافشان به كارگرفته نشوند. همچنين از سيستم انتظار داريم كه زبانهاي برنامه نويسي سطح پايين را به صورت كوركورانه اجرا كند. بدين ترتيب هنگام وقوع شرايط غير قابل پيش بيني از سيستم انتظار داريم كه متعاقبا و سر موقع به وضعيت جديد پاسخ مناسبي دهد.

1-2 ) سيستم هاي عامل به عنوان سيتم هاي منطقي يك مشكل مشهود اين است كه چگونه به شرح سيستم هايي كه توانايي رفتار منطقي دارند بپردازيم . يكي از موفقيت آميز ترين روش هاي براي رفع اين مشكل در نظر گرفتن سيستم هاي عامل به عنوان سيستم هاي ارادي است كه عملكردشان با اصطلاحات رفتاري از قبيل عقيده ميل و قصد مي تواند پيش بيني و توضيح داده شود . اين حالت ارادي از آنجائيكه رفتار يك سيستم پيچيده از طريق صفات حالت از قبيل اعتقاد و اميال درك مي شود را در ابراز انتزاعي مي گويند . حال بيشتر علم كامپيوتر به تحقيق درباره مكانيزم هاي انتزاعي گرايش دارد تا آنجائيكه به برنامه نويسان اجازه مي دهد تا با آرامش كامل به كنترل پيچيدگيها بپردازد .

AOP مي تواند به عنوان يك برنامه نويسي بعد از اخبار در نظر گرفته شود . در برنامه نويسي توابع گفتن اين كه يك سيستم چه بايد انجام دهد مشمول اين است كه با نوشتن يك الگوريتم دقيق دقيقا گفته شود چگونه بايد اين كار را انجام دهد. در AOP ، مثل برنامه ريزي اخباري عقيده بر اين است كه اهداف را بيان كرده و اجازه دهيم تا مكانيزم كنترل داخلي چگونگي كسب نتيجه را محاسبه كند. در اين مورد بهر حال مكانيزم كنترل مدل هايي از برنامه هاي منطقي را پياده سازي مي كند .

خوشبختانه اين مدل كامپيوتري با فهم اوليه عقايد و اميال ما مطابقت دارد .

 • ويژگي ها :

 فرايند توسعه نرم افزار با پرداختن به الزامات مشتري شروع مي شود . وقتي اين فرايندكامل است كه عملكرد سيستم جديد تنظيم شود . سيستم هاي عامل اطلاعاتي درباره محيطشان دارند. اين ما را به تقاضا راهنمايي مي كند كه چارچوب ويژگي هاي سيستم عامل بايدقادر به ارائه وضعيت محيط خودش و اطلاعاتي كه ‌سيستم عامل درباره آن محيط دارد باشد . ارزش ارائه نظر درباره اين كه چه خواصي ممكن است داراي اين اطلاعات باشد وجود دارد . اولا اطلاعاتي كه يك سيتم عامل دارد ممكن است اشتباه باشد . سنسورهاي سيستم عامل ممكن است داراي نقص باشد . اطلاعات ممكن است به روز نباشد يا سيستم عامل ممكن است عمدا يا تصادفا اطلاعات غلطي را ارئه داده باشد . ثانيا اطلاعاتي را كه يك سيستم عامل دارد مستقيما در دسترس ديگر سيستم عامل ها نباشد . سيستم عامل ها اطلاعاتي را به اشتراك نگذارند و به ساختارهاي اطلاعاتي شخص ديگري دسترسي نداشته باشند.ثالثا محيط ممكن است شامل سيستم عامل هاي ديگر باشد كه هر كدام اطلاعات مربوط بخود را از محيط دارد. بدين ترتيب سيستم عامل ممكن است اطلاعاتي درباره ديگر عوامل باشدكه هر كدام اطلاعات مربوط به خود از محيط دارند .

سيستم هاي نرم افزاري به 2 نوع تقسيم مي شوند : فعاليتي و تابعي ( كنشي و واكنشي )

يك سيستم تابعي سيستمي است كه وروديها را گرفته بعداري محاسبات روي وروديها انجام مي دهد و در آخر خروجيها را ارائه مي كند.

اين قبيل سيستم ها مي توانند به صورت تابع I        O    :F Ic كه  ورودي و o خروجي است نشان داده شوند. مثال كلاسيك اين نوع سيستم كامپايلر يا مترجم برنامه مي باشد.

به طور كلي برنامه هاي تابعي براي بيان طراحي وپياده سازي از سيستم هاي واكنشي راكتيو (Reactive) ساده تر هستند.

از آنجائيكه سيستم هاي تابعي پايان مي يابند استفاده از قالب هاي پيش شرط و پس شرط براي استدلال آنها ممكن مي باشد. بر عكس سيستم راكتيو خاتمه نمي يابد اما با محيط پيرامونش بر هم واكنش مداوم دارد. بنابر اين استفاده از قالب هاي پس شرط و پيش شرط از قبيل منطق Hoare براي استدلال آنها ممكن نمي باشد در عوض سيستم هاي Reantive بايد بر اساس رفتار مداوم آنها مشخص و تعيين شوند.

شاخص سوم هاي سيستم هاي عاملي كه به بحث درباره آن پرداختيم قابليت توانايي اجتماعي مي باشد كه به منظور ما از آن اين مي باشد كه سيستم هاي عامل قادر به ارائه رفتار هدف گرايي هستند در آخر سيستم هاي عامل بايد قادر به عمل باشند. به طور نمونه سيستم هاي كنترل كامل روي محيطشان را ندارند اما عموما قادر به تاثير گذاري بر روي محيطشان از طريق انجام يك سري اعمال هستند و ممكن است كنترل هاي مطمئني روي قسمت هايي از آن داشته باشند . خلاصه اين كه بسته هاي نرم افزاري سيستم عامل بايد قادر به كنترل حداقل شاخص هايي زير از يك سيستم عامل باشد .

 • عقايدي كه برنامه هايي دارند.
 • سيستم هاي عاملي كه بر هم كنش مداومي با محيطشان دارند.
 • اهدافي را كه سعي بر اكتساب آنها دارند.
 • اقداماتي كه سيستم هاي عامل انجام مي دهند واثرات اين سيستم هاي عامل دارند.

يك مدل منطقي موقت قادر به تعيين اين شاخص هاي سيستم مي باشد . يك بسته نرم افزاري سيستم عامل با مدل موقتي شامل موارد زير مي باشد :

 • حرف ربط منطقي براي نشان دادن عقايد سيستم عامل
 • حروف ربط منطقي براي نشان دادن پويايي سيستم و رفتار مداوم آن
 • حروف ربط منطقي براي نشان دادن كنش ها ( مثل اميال ، مقاصد و اجبارها )
 • تعدادي دستگاه براي نشان دادن عملياتي كه سيستم هاي عامل انجام مي دهند.
 • شاخص هاي اطلاعاتي : دانش ،‌عقيده ،‌نقطه نظرات اطلاعاتي مشترك
 • شاخص هاي موقتي : خطي در مقابل شاخه اي متراكم در مقابل جدا از هم ، مرجع مستقيم در مقابل اپراتورهاي جدي نقطه اي در مقابل فاصله اي .


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
58_545358_1649.zip22.4k