MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق - کنترل بيولوژيک آفات با استفاده از حشرات

تحقیق - کنترل بيولوژيک آفات با استفاده از حشرات

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "  31 "

فرمت فایل : "   word   "

 

فهرست مطالب :

بخش اول- پيشينه آفات، دفع آفات و تاريخچه آفت کش ها

مقدمه    ............................................................    ١٠     

منشاء آفات   ..........................................................    ١٢

مشکلات ناشي از آفت کشها    ..........................................................    ١٣

خطرات آفت کشها بر سلامت انسان   .....................................................    ١٤

تاثير آفت کشها روي محيط زيست   ..................................................    ١٦ 

آفت کشها مسکن اکولوژيکي   ...................................................    ١٧ 

آفت کشها و وضعيت آن در ايران   ........................................    ١٨   

نتيجه گيري   ..................................................   ٢٠

بخش دوم- انواع اهداف و عوامل و تاريخچه کنترل بيولوژيک

کنترل بيولوژيک   ....................................................    ٢٣

۱- انواع موجودات آفت هدف

  • حشرات .................................    ٢٤
  • کنه ها ................................    ٢٦ 
  • حلزون ها ........................    ٢٦
  • علف هاي هرز ....................   ٢٧           
  • مهره داران ..................   ٢٧

۲- انواع دشمنان طبيعي

  • حشرات پارازيتوئيد ....٢٨
  • حشرات شکارگر ..............................   ٣٠
  • عوامل بيماريزا ..............................   ٣١
  • پاتوژن هاي علف هاي هرز ..................   ٣١

آموزش کشاورزان در کنترل بيولوژيک   ...................  ٣٣   

 نمونه فعاليتهاي کار شده در زمينه مبارزه بيولوژيک با آفات در ايران   .....    ٣٦

نتيجه گيري   ......................٣٨

منابع   ....................٤٠

  

 

 

بخشی از  فایل  :

 

چكيده :


خداوند بزرگ را شکرگزار که عمري داد و توفيقي مجدد نصيب نمود تا داشته هايي هرچند اندک و ناچيز از آموزه هاي خويش را كه به رسم امانت از بزرگان و پيشکسوتان علم, انديشه و صاحبان خرد به من رسيده است به رشته تحرير درآورده شاگردانه و مخلصانه به پيشگاه آنان به رسم هديه تقديم نمايم. اميد است به منزله پس دادن درس تلقي شود واميدوارتر آنکه انشاء اله خداوند متعال اين توشه را زکات دانشم قرار دهد.

 آفت کشها سمومي هستند كه بدست انسان ساخته, پرداخته و به منظور دفع آفات بويژه در کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند اين دسته از مواد شيميايي به لحاظ ساختاري و خصوصيات شيميايي بايد در شرايطي باشند كه بتوانند به نحوي وارد چرخه فيزيولوژيكي آفات شده و تعامل طبيعي و حياتي آنان را بهم زده, از بين برده و يا به نحوي آنها را از محيط زيست گياهي و انساني دور نمايند.  بديهي است چنين موادي با چنين خصوصياتي خواهند توانست کما بيش روي چرخه فيزيولوژيكي انسانها و يا بطور کلي موجودات غير هدف نيز تاثير گذاشته و به نوعي اثرات جانبي قابل ملاحظه اي را از خود به جاي گذارند. نوشتجات و تعدادي از محققين بر اين باورند كه حداقل ٨٠٪ سمومي كه تحت عنوان آفت کش به منظور دفع آفات مصرف مي شوند ناچار در محيط زيست پخش شده و مي توانند در ماتريكس هاي طبيعي اعم از آب, خاك و هوا و متعاقباً زنجيره هاي غذايي قرار گيرند و امکان مواجهه افراد را به انحاء مختلف فراهم آورند. البته اميد است در آتيه نه چندان دور انسانها از ساختن چنين سمومي كه يقيناً تاثير آنها روي موجودات هدف با تاثيرشان روي افراد غير هدف همپوشاني دارد خودداري نموده و با گسترش علوم و تكنولوژيهاي نوين در مبارزه هاي بيولوژيكي , توفيقات روزافزوني را داشته باشند. در هرحال اميد است اين مجموعه گامي مفيد در شناسايي , اندازه گيري و ارزشيابي کنترل بيولوژيک آفات باشد و نيز بتواند در ارتقاء سطح دانش، دانش پژوهان محترم و دانشجويان رشته هاي مرتبط در مقاطع مختلف تحصيلات دانشگاهي قرار گرفته و نهايتاً در بهبود سطح سلامتي کارگران و کشاورزان عزيز و حل مشکلات بهداشتي محيط كار و محيط زيست در ميهن عزيز اسلامي مان باشد.

مقدمه :

انسان در عصر حاضر با مسائل زيادي در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزي رو به رو است. خشکسالي، تنش حرارتي و شرايط نامناسب انبارداري مي‌توانند از جمله عوامل مهم ، به از بين رفتن اين محصولات منجر شوند، اما شايد بتوان گفت؛ نقش آفات و بيماري‌هاي گياهي در اين ميان برجسته‌تر است و هر ساله مقادير زيادي از انرژي کشاورزان را ميگيرد و در عوض خسارت هنگفتي نصيبشان مي‌شود.

به گزارش گياهپزشکان ايران و به نقل از ايسنا، کشورهاي توسعه يافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوري‌ نوين توانسته‌اند تا حد زيادي از خسارات آفات و بيماري‌ها در امان باشند تا جايي كه بسياري از اين کشورها اکنون با مساله مازاد توليد مواجه‌اند. اين در حالي است  كه کشورهاي در حال توسعه متاسفانه هم چنان تاوان سنگين ناتواني خود در بهره‌گيري از فناوري مدرن را ميي پردازند. نا آگاهي و عدم دسترسي به روش‌هاي جديد کنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي و تکيه بر روش‌هاي سنتي و پرخطري چون استفاده مکرر و بي رويه از سموم آفت كش‌ها، باعث شده اين کشورها نه تنها موفقيتي در اين زمنيه نداشته باشند كه انسان و محيط زيست را نيز قرباني فعاليت‌هاي نادرست خود كند.

در سال هاي اخير با توجه بيشتر بشر به محيط زيست، نگاه جستجوگر انسان توانسته راه‌هايي براي کنترل آفات و بيماري هاي گياهي بيابد كه مفيد و در عين حال بيشتر از ديگر راهکارها به طبيعت نزديک باشد. يكي از اين روش‌ها ، کنترل بيولوژيك نام دارد كه آموزه اي در برنامه مديريت آفات لحاظ شده است.

همچنين آلودگي شيميايي محيط زيست به آفت کشها و خطرات ناشي از آن براي انسان به حدي مورد بحث و بررسي قرار گرفته كه نيازي به توضيح اضافي ندارد اما مشکلات ناشي از مصرف بي رويه آفت‌كشها زماني ملموس تر مي شود كه بدانيم ادامه اين روند نامطمئن موجب طغيان آفات و حتي بدتر از آن ظهور آفات جديد مي شوند.

کنترل بيولوژيك را مي توان استفاده هدفمند انسان از موجودات زنده قبيل شكارچي‌ها، پارازيتوئيدها، عوامل بيماري‌زا و غيره به عنوان دشمنان طبيعي دانست به نحوي كه با بكارگيري آنها، جمعيت آفات کاهش يافته و خساراتي به مراتب کمتر از آنچه ممکن مي‌بود وارد سازند.

در چهارمين هم‌انديشي توسعه کنترل بيولوژيك آفات گياهي با يادآوري اينکه براساس اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي شده و فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ملازم پيدا كند ممنوع است و در ادامه استفاده ناآگاهانه، بي مورد،   بيجرويه و بيش از حد معمول از سموم شيميايي ، ناهنجاريها و نابسامانيهاي متعددي را به دنبال دارد.

با توجه به روند مصرف محصولات ارگانيك متوجه خواهيم شد كه افرادي كه به هيچ وجه خريدار محصولات ارگانيك نبوده‌اند کاهش يافته و در مقابل آمار خريداران محصولات ارگانيك رو به افزايش است.

حدود دو دهه براي کنترل بيولوژيك آفات گياهي تلاشهايي شد ولي متاسفانه به نظر مي‌رسد اين روش مقهور توسعه کنترل شيمايي شد.

براساس آمار اعلام شده در سال 1995، دو ميليارد كيلوگرم آفت کش در سراسر جهان مصرف مي‌شود كه تنها سه درصد آفت كشي كه استفاده مي‌شود به آفت مي‌رسد.

با يكسري اقدامات ساده مي توان به سمت توليد محصولات ارگانيك حرکت كرد در اين قضايا قطعا نيازمند برنامه‌ريزي و عزم ملي هستيم و يك برنامه جاري بلند مدت با متولي مشخص ضرورت دارد.

 

 

 

 

 

 

نياز هاي انسان و منشاء آفات :

جمعيت انسان در کره زمين بسيار زياد است. بشر براي تأمين نياز هاي خود خواهانه اش و به خاطر ايجاد مزارع گسترده تر و بهره برداري بيشتر، اکوسيستم هاي طبيعي را به سرعت بر هم زده و موجب تخريب جنگل ها، نابودي خاک و گياهان خود و حيات وحش ميگردد. روش هاي بهره برداري و متکي بر تکنولوژي ماشيني و مواد شيميايي مصنوعي، ممکن است در کوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلماًِ پايدار نبوده و آلاينده محيط خواهند بود. امروزه ثابت شده است که بايد براي جانوران وحشي و گياهان خودرو نيز حق حيات قائل شد و در فضاي موجود سهمي نيز براي آنها منظور نمود. بنابر اين توليد بيشتر و در عين حال حفظ محيط زيست دو موضوعي است که هماهنگي آن ها در قرن ٢١  مورد توجه انسان خواهد بود.کنترل بيولوژيک آفات، پاسخي است طبيعي به بخشي از اين برنامه که کنترل پايدار به ارمغان آورده است.

آفات از کجا ناشي ميشوند؟ وجود بعضي آفات معلول روش هاي کشت و کار است، دفاع طبيعي گياهان از قبيل خشن يا نامطبوع بودن آن ها براي آفات، طي برنامه هاي اصلاح نباتات کاهش يافته است. گياهان در سطوح بسيار وسيع در زمان هاي مشخص کاشته و برداشت ميشوند. اين تغييرات به صورت بالقوه شرايط را براي افزايش جمعيت گياهخوار مساعد مي سازند. در مواردي نيز آفات جديد همراه با گياهان زراعي تازه معرفي شده به منطقه به صورت ناخواسته به منطقه جديدي وارد ميشوند و چون دشمنان طبيعي آن ها در منطقه جديد حضور ندارند، فارغ از کنترل طبيعي، به سرعت تکثير يافته و به صورت طغياني خودنمايي مي کنند.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
27_550823_8529.zip4.3 MB