MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 52 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

مقدمه

 

گفتار 1

 

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

 

گفتار 2

 

تشکیل دیوان عدالت اداری

 

گفتار 3

 

صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان

 

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن

 

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات

 

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن

 

گفتار 4

 

ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 5

 

شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 6

 

آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن

 

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری

 

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود

 

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

گفتار 7

 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن

 

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

گفتار 8

 

چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری

 

گفتار 9

 

چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

گفتار 1

 

تعریف دستور موقت و دادرسی فوری

 

دستور موقت:

 

گفتار 2

 

پیشینه دستور موقت

 

گفتار 3

 

بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید

 

گفتار 1

 

چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 2

 

شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 3

 

مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 4

 

چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان

 

گفتار 5

 

آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است

 

گفتار 6

 

چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار7

 

ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی

 

بخشی از  فایل  :

 

مقدمه

 

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

 

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

 

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

 

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

 

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

 

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

 

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

 

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

 

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

 

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
74_576601_8342.zip33.4k