MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق - کلاهبرداری

تحقیق - کلاهبرداری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "111 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

 

مقدمه: 1

 

(فصل اول)كلاهبرداري 2

 

كلاهبرداري 3

 

سابقه تاريخي 3

 

تعريف جرم كلاهبرداري 5

 

عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري: 6

 

1ـ ركن قانوني 6

 

2ـ ركن مادي 6

 

الف) رفتار مرتكب 6

 

ب) وسيله 8

 

ج) موضوع جرم 17

 

د) حصول نتيجة مجرمانه 18

 

هـ) رابطه عليت 22

 

و) شروع به كلاهبرداري 22

 

3ـ. ركن معنوي 25

 

همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري 29

 

الف)شركت در كلاهبرداري 29

 

ب) معاونت در كلاهبرداري 32

 

(فصل سوم)تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري 35

 

تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري 36

 

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداري 39

 

صور خاص جرم كلاهبرداري 40

 

1 ـ ورشكستگي به تقصير يا تقلب 41

 

2 ـ تعدي نسبت به دولت 42

 

3 ـ دسيسه و تقلب در كسب و تجارت 43

 

4 ـ تباني و مواضعه براي بردن مال غير 44

 

5 ـ انتقال مال غير بدون مجوز قانوني 45

 

6 ـ معرفي مال ديگري به عوض مال خود 48

 

7 ـ تباني در معاملات دولتي 49

 

8 ـ كلاهبرداري در امور ثبتي 50

 

9 ـ كلاهبرداري در شركت ها 54

 

10 ـ تحصيل متقلبانة تصديق انحصار وراثت 56

 

11 ـ جعل عنوان نمايندگي بيمه 57

 

12 ـ سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت 57

 

جرائم جنبي كلاهبرداري 60

 

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و يا هوي و هوس ديگران 61

 

الف): انتقال مال غیر 62

 

ب) معامله معارض: 67

 

از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه: 72

 

مجازات جرم كلاهبرداري 75

 

1 ـ مجازات اصلي 76

 

2 ـ مجازات تبعي و تكميلي 77

 

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداري 78

 

4 ـ تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران 79

 

نتيجه گيري از تحقيق: 80

 

راهكارهاي پيشنهادي 82

 

منابع و مأخذ: 83

 

بخشی از  فایل  :

  مقدمه:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

 

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

 

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداري سابقه تاريخي

جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.

 

از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.

 

    بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

 

    در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

 

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
79_577707_6458.zip54k